8. Ravin omarbetning av befintlig ring

Ravin går att få som omarbetning av en befintlig ring.
Här har jag gjort en “bro” där en sten satt förut på en gammal ring.