Hjärta med Diamanter som Överliggare

Hjärta med Diamanter som Överliggare. Med slät ring bredvid.