Rosa Safir i Överliggarhjärta

Rosa Safir i Överliggarhjärta på rödguldsring. Slät ring bredvid.