Puzzle enkel kombination

Puzzle enkel kombination bestående av Fyrhjärta Puzzle 83 i vitguld med Diamant och Puzzle 831 i rödguld.

Fyrhjärta Puzzle 83 i vitguld med Diamant.

Puzzle 831 i rödguld.