Örringar med Diamanter i cirkel

Örringar med Diamanter i cirkel i rött och vitt guld.
Omarbetning med kundens egna stenar.