3. Omarbeta Gammalt 18K Guld till Torshammare

Omarbeta-gammalt-guld-till-torshammare-i-18k

Omarbeta Gammalt Guld till Torshammare.

Har du eget guld och vill ha en personlig Torshammare gjord?

Eller vill du bara ha en gjord i guld eller silver?

Kontakta mig på buki@buki.se eller tel. 072-588 53 66 så kan jag ge dig ett kostnadsförslag.

Jag gör dem helt för hand (ej gjutning) endast på beställning, därför kan du själv välja storlek och vad det ska stå i runtexten, dock ej rasistiska eller kränkande texter.

Omarbeta-gammalt-guld-till-torshammare-i-18k
Omarbeta-gammalt-guld-till-torshammare-i-18k

Vad gäller runors betydelse så är det väldigt olika på vilket run-alfabete man använder, så jag brukar göra översättning bokstav för bokstav från ett som passar och ser bra ut, vilket är fel – men det har med konstnärlig frihet att göra, samt att jag inte är någon run-expert.

Här kan du se några exempel på Torshammare jag gjort:

Torshammare