Page title

4. Svea 560 som omarbetning av gammal slät guldring